Είσαι τεχνικός?

Πάρε Πρόσβαση

Έχουμε ότι πληροφορία χρειάζεστε για τα προϊόντα μας. Κατεβάστε το αρχείο που σας ενδιαφέρει ή συνδεθείτε στη βάση δεδομένων μας.

SCROLL
access
Cable tests
Name Description
Accordia_iso_9001_QMS_ELLGR.pdf ISO 9001 (gr)

Πιστοποιητικό ISO 9001 

Download
Accordia_iso_14001_ELLGR.pdf ISO 14001 (gr)

Πιστοποιητικό ISO 14001 

Download
Accordia_OHSAS_45001_ELLGR.pdf ISO 45001 (gr)

Πιστοποιητικό ISO 45001 

Download
Logo_Accordia_Guideline_gr.pdf Logo Guideline (gr)

Οδηγίες Χρήσης Λογοτύπου

Download
Logo_Accordia.zip Logo Accordia

Λογότυπο Accordia

Download
607_17665_21_certificate_2x2x0.80LSZH_Accordia_28-06-2021.pdf KNX 2x2x0,80 Certificate

Πιστοποιητικό KNX 2x2x0,80

Download
607_17893_21_certificate_2x2x0.80AllWeather_Accordia_19_10_2021.pdf KNX 2x2x0,80 All Weather Certificate

Πιστοποιητικό KNX 2x2x0,80 All Weather

Download
607_17665_21_certificate_1x2x0.80LSZH_Accordia_30-07-2021.pdf KNX 1x2x0,80 Certificate

Πιστοποιητικό KNX 1x2x0,80

Download
Accordia_KNX_2x2x080_LSZH_Tds_Gr.pdf Accordia KNX certified 2x2x0,80 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_KNX_2x2x080_All_Weather_Tds_Gr.pdf Accordia KNX certified 2x2x0,80 All Weather tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_KNX_1x2x080_LSZH_Tds_Gr.pdf Accordia KNX certified 1x2x0,80 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Dgs_2000_Tds_Gr.pdf Vector Dgs 2000 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Dgs_2002_AW_Tds_Gr.pdf Vector Dgs 2002 AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Dgs_1600_Tds_Gr.pdf Vector Dgs 1600 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Dgs_1602_AW_Tds_Gr.pdf Vector Dgs 1602 AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Dgs_1500_Tds_Gr.pdf Vector Dgs 1500 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Sat140_Tds_Gr.pdf Vector Sat+ 140 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Sat120_Tds_Gr.pdf Vector Sat+ 120 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Sat122_AW_Tds_Gr.pdf Vector Sat+ 122 AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Sat115_Tds_Gr.pdf Vector Sat+ 115 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Sat110_Tds_Gr.pdf Vector Sat 110 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG11_Tds_Gr.pdf Accordia RG 11 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG11HF_Tds_Gr.pdf Accordia RG 11 HF tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG11_Premium_AW_Tds_Gr.pdf Accordia RG 11 premium AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Sat85_Tds_Gr.pdf Vector Sat+ 85 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG59_type_Tds_Gr.pdf Accordia RG 59 type tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG59_Premium_Tds_AW_Gr.pdf Accordia RG 59 premium AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Sat100_Tds_Gr.pdf Vector Sat 100 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_Sat80_Tds_Gr.pdf Vector Sat 80 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
410_Tds_Gr.pdf Accordia 410-S tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_WL240_Tds_Gr.pdf Vector WL 240 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_WL240PE_AW_Tds_Gr.pdf Vector WL 240 PE AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_WL400_Tds_Gr.pdf Vector WL 400 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_WL400PE_AW_Tds_Gr.pdf Vector WL 400 PE AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Vector_WL400HF_Tds_Gr.pdf Vector WL 400 HF tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
VectorHD900_Tds_Gr.pdf Vector HD 900 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
CC_100_Tds_Gr.pdf CC 100 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
CC_102_AW_Tds_Gr.pdf CC 102 AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
VectorHD900_plus_2x0.75_Tds_Gr.pdf Vector HD900+2x0.75mm2 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
VectorHD900_plus_2x0.75_PE_AW_Tds_Gr.pdf Vector HD900+2x0.75mm2 AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
CC_200_Tds_Gr.pdf CC 200 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
CC_202_AW_Tds_Gr.pdf CC 202 AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
DTV_11_Tds_Gr.pdf DTV 11 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG58_Mil_C_17_Tds_Gr.pdf RG 58 Mil-C-17 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG58_Mil_C_17_HF_Tds_Gr.pdf RG 58 Mil-C-17 HF tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG59_Mil_C_17_Tds_Gr.pdf RG 59 Mil-C-17 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG59_Mil_C_17_HF_Tds_Gr.pdf RG 59 Mil-C-17 HF tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG11_Mil_C_17_Tds_Gr.pdf RG 11 Mil-C-17 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG11_Mil_C_17_HF_Tds_Gr.pdf RG 11 Mil-C-17 HF tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG213_Mil_C_17_Tds_Gr.pdf RG 213 Mil-C-17 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG213_Mil_C_17_HF_Tds_Gr.pdf RG 213 Mil-C-17 HF tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG214_Mil_C_17_Tds_Gr.pdf RG 214 Mil-C-17 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG214_Mil_C_17_HF_Tds_Gr.pdf RG 214 Mil-C-17 HF tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
RG223_Mil_C_17_Tds_Gr.pdf RG 223 Mil-C-17 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_LiHCH_Tds_Gr.pdf Accordia LiHCH tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_LiHH_Tds_Gr.pdf Accordia LiHH tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_LiHCH_type_AW_Tds_Gr.pdf Accordia LiHCH type AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_LiHH_type_AW_Tds_Gr.pdf Accordia LiHH type AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_LiYCY_Tds_Gr.pdf Accordia LiYCY tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_LiYY_Tds_Gr.pdf Accordia LiYY tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_LiYCY_type_AW_Tds_Gr.pdf Accordia LiYCY type AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_LiYY_type_AW_Tds_Gr.pdf Accordia LiYY type AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_SC_TU_Tds_Gr.pdf Accordia SC TU tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_Alarm_SC_TS_Tds_Gr.pdf Accordia SC TS tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Accordia_SC8_TS_AW_Tds_Gr.pdf Accordia SC 8 TS/PE AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x0.50_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x0.50mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x0.75_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x0.75mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x1.00_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x1.00mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x1.50_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x1.50mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x2.50_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x2.50mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x4.00_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x4.00mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x0.50_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x0.50mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x0.75_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x0.75mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x1.00_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x1.00mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x1.50_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x1.50mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x2.50_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x2.50mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x4.00_Dca_HFFR_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x4.00mm2 Round Dca tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x0.50_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x0.50mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x0.75_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x0.75mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x1.00_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x1.00mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x1.50_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x1.50mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x2.50_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x2.50mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_2x4.00_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 2x4.00mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x0.50_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x0.50mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x0.75_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x0.75mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x1.00_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x1.00mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x1.50_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x1.50mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x2.50_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x2.50mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_4x4.00_AW_Round_Gr.pdf Speaker SR 4x4.00mm2 Round AW tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_Goliath_320_Gr.pdf Speaker Goliath 320 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Speaker_Goliath_510_Gr.pdf Speaker Goliath 510 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Microphone_M222_2_Tds_Gr.pdf Accordia M222-2 tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Microphone_M250S_Tds_Gr.pdf Accordia M250-S tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download
Microphone_M150S_Tds_Gr.pdf Accordia M150-S tds (gr)

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Download

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Α- / Α+

Προσθήκη Υπογράμμισης
στους συνδέσμους

Αύξηση Αντίθεσης

Accessibility icon