ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
BACK

Καλώδια Ελέχου Πρόσβασης

Υψηλή αξιοπιστία 

Τα καλώδια αυτά μεταφέρουν σήματα μεταξύ των επιμέρους μονάδων ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης.  Τα σήματα αυτά συνήθως πρέπει να είναι προστατευμένα από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές του περιβάλλοντος.

Στην Accordia, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες συνθήκες, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε μεγάλη γκάμα καλωδίων ελέγχου, με ποικιλία στις διατομές και το πλήθος των αγωγών ώστε να ανταπεξέρχονται στην προοριζόμενη χρήση τους και το απαιτούμενο μήκος τους.

Οι συστηματικές μετρήσεις θωράκισης στο εργαστήριό μας επιβεβαιώνουν πως τα καλώδια ελέγχου της Accordia έχουν ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κατά πολύ υψηλότερη από τα συμβατικά και έτσι εξασφαλίζεται η μεταφορά πληροφοριών με μορφή σήματος χωρίς εκπτώσεις. 

Εκτός από τα παραδοσιακά LiYCY με PVC, προσφέρουμε και τα αντίστοιχα LiHCH με πλαστικά HF ελεύθερα αλογόνων και τεχνολογία FlameSmart® για αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς, με κλάση CPR έως και B2ca.

Accordia Control Cables

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

Καλώδιο Αγωγοί Μόνωση Θωράκιση Επένδυση Κλάση CPR Τεχνολογία
LiY(St)Y mail Cu PVC ταινία Al + γείωση PVC Eca -
LiH(St)H mail Cu HF ταινία Al + γείωση HF Dca / Cca / B2ca FlameSmart
LiYCY mail Cu PVC πλέγμα PVC Eca -
LiHCH mail Cu HF πλέγμα HF Dca / Cca / B2ca FlameSmart
LiY(St)CY mail Cu PVC πλέγμα + ταινία Al PVC Eca -
LiH(St)CH mail Cu HF πλέγμα + ταινία Al HF Dca / Cca / B2ca FlameSmart

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Α- / Α+

Προσθήκη Υπογράμμισης
στους συνδέσμους

Αύξηση Αντίθεσης

Accessibility icon