ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
BACK

Καλώδια BUS

Sub Sub
Sub Sub Sub Sub
Sub Sub Sub Sub Sub Sub Sub

***Η υιοθέτηση ενός δικτύου με τοπολογία διαύλου (σύστημα bus) για πραγματικό χρόνο αποτελεί μονόδρομο στο απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον μιας και η δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης, η εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και η αυτοματοποίηση των επιμέρους συστημάτων της παραγωγικής διαδικασίας επιφέρει μόνο οφέλη στον χρήστη.  
Το μέσο μετάδοσης πρέπει να ακολουθεί πρωτόκολλο επικοινωνίας αυτοματισμού, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ακέραιη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω σημάτων χωρίς απώλειες λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και παραμένοντας εξίσου λειτουργικό υπό συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών, χημικών, υγρασίας και σκόνης.

Κατανοώντας λοιπόν πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η επιλογή σωστών καλωδίων, στην Accordia σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε θωρακισμένα καλώδια ενός και δύο συνεστραμμένων ζευγών με την τεχνολογία FlameSmart προσφέροντας υψηλή πιστότητα και λειτουργικότητα  μέσα στο εχθρικό  βιομηχανικό περιβάλλον, τα οποία είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα ως προς την αντίδρασή τους στη φωτιά από κοινοποιημένο φορέα, έως και κλάση CPR Β2ca, οπότε πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας ΠΔ 41/2018.***

Καλώδιο Ζεύγη Θωράκιση Επένδυση Διάμετρος (mm) Κλάση CPR Τεχνολογία
1x2x0,8 KNX mail 1 ταινία Al + γείωση HF 5.50 Eca -
2x2x0,8 KNX mail 2 ταινία Al + πλέγμα HF 8.00 B2ca FlameSmart
2x2x0,8 KNX mail 2 ταινία Al + γείωση HF 6.10 Dca FlameSmart
2x2x0,8 KNX mail 2 ταινία Al + γείωση PE 6.10 Fca All Weather
1x2x0,64 PROFIBUS DP mail 1 ταινία Al + πλέγμα HF 8.00 Dca FlameSmart

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Α- / Α+

Προσθήκη Υπογράμμισης
στους συνδέσμους

Αύξηση Αντίθεσης

Accessibility icon